Dịch vụ Forum Seeding là gì?

     Forum seeding là một hình thức PR online cho 1 sản phẩm/thương hiệu đã, đang hoặc sắp có trên thị trường. Và đối tượng nhắm đến là các diễn đàn. Nội dung PR đưa lên dưới hình thức gián tiếp hoặc trực tiếp về sản phẩm, dịch vụ đó.

Forum Seeding mang lại hiệu quả về nhiều mặt

 

1. Hiệu quả kinh tế:

• Thông tính mang tính khách quan.
• Thu thập thông tin khách hàng để điều chỉnh sản phẩm và dịch vụ.
• Đánh giá, đo lường được hiệu quả hoạt động truyền thông.

2. Hiệu quả về mặt chi phí:

• Tiếp cận được chính xác Khách hàng Mục tiêu.
• Chi phí thấp.
• Tăng tỷ lệ nhận biết sản phẩm trên các công cụ tìm kếm.

3. Hiệu quả về mặt nội dung:

Tính năng liên kết giúp khách hàng xem thông tin không giới hạn.

Quy trình PR Forum

  • Chọn nhóm đối tượng PR (Danh sách forum).
  • Lên danh sách chủ đề.
  • Biên tập nội dung PR.
  • Khởi tạo chủ đề trên các diễn đàn.
  • Truyền tải thông tin.
  • Trả lời bài viết.

Thống kê hiệu quả dịch vụ Forum Seeding

Số lượt người xem

Số lượt người trả lời

Số lượt người click vào link

0919 330 888