Quy trình PR Forum

Dịch vụ Forum Seeding là gì?

Accordion image
Forum seeding là một hình thức PR online cho 1 sản phẩm/thương hiệu đã, đang hoặc sắp có trên thị trường. Và đối tượng nhắm đến là các diễn đàn. Nội dung PR đưa lên dưới hình thức gián tiếp hoặc trực tiếp về sản phẩm, dịch vụ đó.

Hiệu quả kinh tế

Accordion image
• Thông tính mang tính khách quan. • Thu thập thông tin khách hàng để điều chỉnh sản phẩm và dịch vụ. • Đánh giá, đo lường được hiệu quả hoạt động truyền thông.

Hiệu quả về mặt chi phí

Accordion image
• Tiếp cận được chính xác Khách hàng Mục tiêu. • Chi phí thấp. • Tăng tỷ lệ nhận biết sản phẩm trên các công cụ tìm kếm.

Hiệu quả về mặt nội dung

Accordion image
Tính năng liên kết giúp khách hàng xem thông tin không giới hạn.

Chọn nhóm đối tượng PR (Danh sách forum).

Lên danh sách chủ đề

Biên tập nội dung PR.

Khởi tạo chủ đề trên các diễn đàn.

Truyền tải thông tin.

Trả lời bài viết.

Thống kê hiệu quả dịch vụ Forum Seeding

Số lượt người xem

Số lượt người trả lời

Số lượt người click vào link

Dịch vụ Forum Seeding
5 (100%) 1 vote
0919 330 888